instagram

Jak testować produkty ?

Kto lepiej oceni produkt jak nie sami konsumenci ?
Firmy dobrze o tym wiedzą i równocześnie z kampanią reklamową decydują się na przeznaczenie określonej puli produktów do testowania w zamian za opin…
Copyright © Blowerka