Żyć dłużej i czuć się lepiej

Ciekawe, że moi otyli pacjenci często pochodzą z rodzin o ogrom­nie długiej żywotności. Zdolność do przetrwania głodu, budowania mięśni i odporność na infekcje to zalety ludzi pierwotnych. Na pod­stawie długości życia ich mniej otyłych, bardziej aktywnych przod­ków, geny, które predysponują tych ludzi do przybierania masy, mogą działać na ich korzyść, jeśli uda im się uniknąć chorób zależnych od otyłości w wieku średnim. Mogą zatem istnieć racjonalne podstawy występowania tych genów. Gdy otyłość nie jest leczona, u pacjentów tych kończy się to typowymi problemami z wysokim ciśnieniem krwi, udarem, atakiem serca, cukrzycą, przedwczesnym starzeniem i przed­wczesną śmiercią.

Z obserwacji żyjących obecnie ludzi, którzy mogą dożyć ponad 100 lat, wynika, że ich cechami wspólnymi są niezależność ducha i wspa­niałe geny. Mają oni tendencje do stosowania wszystkich rodzajów różnorodnych diet. Możliwość wydłużenia przeciętnej maksymalnej długości życia, poza to, co zostało już osiągnięte poprzez przeciwdzia­łanie chorobom zakaźnym dzięki poprawie higieny i odżywiania, będzie wymagała zmiany struktury naszej diety i stylu życia.

Choć choroby serca, cukrzyca i nowotwory pozostają na szczycie listy wszystkich chorób, które zabijają ludzi, gdy przybywa im lat, inne zależne od wieku choroby mogą poważnie wpłynąć na radość życia ludzi starszych. Ślepota, kruche kości, obniżone libido i pogorszenie funkcji umysłowych mogą zmienić złote lata w mniej złote.
Maj 24th, 2012 Wprowadź kolory do diety, by osiągnąć optymalny stan organizmu Komentowanie nie jest możliwe